Pályázatok
Sikeresen lezárult a Keszeg KözségiÖnkormányzatnak az Emberi ErőforrásFejlesztésiOperatív Program (EFOP) kereténbelül „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulástsegítőinfrastrukturálisfejlesztései” (EFOP-4.1.7-16) címűpályázatifelhíváskeretében, 20 millió Ft unióstámogatássalmegvalósuló „Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés Nógrádsápon” című, EFOP-4.1.7-16-2017-00024azonosítószámúpályázata.

A fejlesztéskeretében olyan, tanulástéskreatívtevekénységek megvalósítását szolgáló terek kialakítására került sor, amely – a kulturálisintézményszolgáltatásainak javításán keresztül – hozzájárulNógrádsáptelepüléskulturális közszolgáltatásának bővítéséhez és a szakmai feladatok eredményesebb, magasabb színvonalú ellátásához.

A belső felújítás során a művelődési házban található termek esztétikailag megújultak. A terem ajtaja akadálymentesre lett cserélve. Az elektromos rendszer a szükségescsatlakozási pontokig cserélve lett, kapcsolókkal, aljzatokkal együtt. A nagyteremben padlóburkolat ésszínpad felújítás történt. A termekben és a folyosókon sor került az elektromos rendszer korszerűsítésére és vakolatjavítás, glettelés után a helyiségekkifestésére. A világítás is korszerűsödött, energiatakarékos LED paneleket szereltek fel a szakemberek. A felújítás során sor került a mosdók felújítására is.

A belső felújítás mellett előadásokhoz, képzésekhez, tanfolyamokhoz szükséges prezentációs és szemléltető eszközök (notebookok, televízió, keverőpult, hangfalak, média lejátszó, stb.), valamint foglalkozáshoz szükséges bútorzat került beszerzésre.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A pályázat azonosító́ száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00024 A szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezése: 2018. december 31.

Kedvezményezett: Nógrádsáp Község Önkormányzata

 Nógrádsáp Község Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet adott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű forrásra.

2017. május 01.-jén történt támogatói döntés alapján a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008 számú pályázatban vállalt tevékenységek eredményeként megvalósuló fejlesztés 57,5 millió forint európai uniós támogatással jött létre.


A kedvezményezett a községi óvoda energetikai rendszerének korszerűsítését valósította meg a támogatás összegéből. Az Önkormányzat fejlesztés közvetlencéljául tűzte ki az érintett épületben dolgozók és gyermekek mindennapi környezetének javítását.A beavatkozások keretében az átalakított épület teljes külső homlokzata új hőszigetelést kapott, az összes nyílászáró kicserélésre került, a régiek helyére modern, hőszigetelt műanyag ablakok és ajtók kerültek. Az épület fűtéséről ezentúl egy új kondenzációs gázkazán gondoskodik, mely a használati melegvizet is elő tudja állítani.

A Széchenyi 2020 keretében megvalósuló, 100%-os támogatási intenzitású beruházás nem csak az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá, hanem a károsanyag kibocsátás mérséklésén keresztül a tisztább környezet megőrzését segíti elő, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás részét képezi.

 

Az új épület átadása 2018.10.31.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bővebb információ kérhető:

                                                                                                                                 06-35 380-936

                                                                                               polghiv@nogradsap.axelero.netOrvosi rendelő


 

Nógrádsáp Község Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésetárgyú felhívásra.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat - 100%-os intenzitás mellett – bruttó 43,70millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002 azonosító számú pályázat keretében.

 

A projekt keretében Nógrádsáp községben a meglévő egészségházban a szolgáltatás, rendelők felújítása történt meg a kiszolgáló helyiségekkel, valamint az épületben található szolgálati lakás felújítását végezte el a kedvezményezett.

A fejlesztés tartalmazott eszközbeszerzést a működés biztosítása érdekében, megújuló energiatermelésre alkalmas eszközt, valamint a rendelőhöz tartozó ingatlan területén parkoló és akadálymentes parkolóhely kialakítása c. tevékenységeket is. Fontos volt a megvalósítás során a meglévő épület felújítása, akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása, mely nem csak az idős koruk miatt mozgásukban korlátozottakat érinti, hanem a babakocsival érkező kismamákat, akiknek szintén kihívást jelenthetnek a lépcsők, szűk bejáratok. A külső tér- udvar rendezése szintén része volt a projektnek.

A fejlesztés során közvetlen cél volt az egészségügyi szolgáltatás javítása, megújítása, jogszabályi követelményeknek és lakossági (igénybe vevői) elvárásoknak való megfeleltetése, az épület felújításával a költséghatékony működés, illetve már a beruházás során előtérbe kerülő szempont a költséghatékonyság: már a tervezés során figyelembe vételre került, a fenntartható, gazdaságos beruházás, ennek érdekében tartós, minőségi anyagok kerültek beépítésre.

A Széchenyi2020 program keretében megvalósuló beruházás célja összefoglalóana megfelelő infrastrukturális adottságokkal rendelkező egészségügyi intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés javítása, valamint az egészségügyi alapellátó rendszer eredményességének és hatékonyságának növelése, mely által elérhető a helyi lakosság életminőségének javítása, munkaképesség fokozása, település vonzó- illetve népességmegtartó képességének erősítése, így a település fenntarthatósága.

A projektnek köszönhetően4 db egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatás újult meg.

 

 

 

 

Bővebb információ:

06-35 380-936

polghiv@nogradsap.axelero.net

 

Óvodánk

 

Az óvoda energetikai korszerűsítése Nógrádsápon 2017-ben

 

 

Nógrádsáp Község Önkormányzata Európai Uniós segítséggel újítja meg az önkormányzati óvoda épületének energetikai rendszerét.

Nógrádsáp Község Önkormányzata pályázatot adott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „Önkormányzati épületek épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű forrásra. 2017. május 1-jén történt támogatói döntés alapján a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008 számú pályázat európai uniós támogatással valósul meg a Szechenyi2020 keretében.
A fejlesztés eredményeként a Nógrádsáp Önkormányzaténak tulajdonában lévő óvoda épületén olyan beruházási elemek valósulnak meg, melyek közvetlenül járulnak hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez, valamint a felhasznált energiahordozók mennyiségének csökkentéséhez. Az épület projekt szerinti szigetelése nem csak a fűtési költséget csökkenti, hanem a hőérzet javulásához vezet, ami a benn tartózkodók komfortérzetét javítja. Tervezett beavatkozások keretében utólagos hőszigetelések az átalakított épület mindkét részének teljes külső homlokzatán, továbbá az átalakított épület energetikai paramétereinek javítása érdekében a padlásfödém 20 cm, a pincefödém 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. Az felújítás során az összes nyílászáró kicserélésre kerül, a jelenlegi elavult nyílászárók helyett korszerű hőszigetelt műanyag nyílászárókra kerülnek beépítésre. Az elavult kazánt 60 kW-os modern kondenzációs gázkazánra cseréljük, amely a használati melegvizet is elő tudja állítani. Ezzel egyidejűleg a radiátorokat termosztatikus szeleppel látjuk el, így helyiségenként szabályozás megoldott lesz az épületben.
A fejlesztés nem csak az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá, hanem a károsanyag kibocsátás mérséklésén keresztül a tisztább környezet megőrzését segíti elő, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás részét képezi.
 A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 57.468.008 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás tervezett időtartama: 2017.06.01-2018.10.31.

 

                                                                                                         További információ kérhető:
                                                                                                 Nógrádsáp Község Önkormányzata
                                                                                                                               (35) 530-029

 

 

(TOVÁBBI KÉPEK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTS A KÉPRE!)