Nógrádsáp Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

NAGYCSALÁDOSOK NÓGRÁDSÁPI EGYESÜLETE

 

Alapértékeink:
1. Családcentrikusság;
Egyesületünk az emberek igényeinek, érdekeinek és lehetőségeinek figyelembevételével, olyan minőségi programokat szervez, ill. szolgáltatásokat nyújt, melyek a család minden tagja számára elérhetőek, erősítik a családi-, közösségi kapcsolatokat, és tudatosítják mindenkiben azt, hogy „családban élni jó!”

2. Felelősség;
Egyesületünk missziója mentén, a célcsoport igényeinek, valamint a következmények, és a várható hatások figyelembevételével mindig felelősen dönt és tevékenykedik.

3. Biztonság;
Egyesületünk olyan példamutató, megbízható és összetartó közösséget alkot, amely erkölcsi, érzelmi biztonságot ad tagjainak, és ezt közvetíti a társadalom felé is.

4. Egészség;
Egyesületünk tevékenységével arra törekszik, hogy minden korosztály testi-lelki egyensúlyban éljen, ezért azt közvetíti, hogy az „egészség érték!”, amire vigyázni kell. Az emberek mindennapi kapcsolataikban éljék meg a biztonságot, elismertséget, elfogadottságot, mert ezzel tudnak megfelelni az élet kihívásainak.

5. Segítségnyújtás;
Egyesületünk olyan bizalmi elven működő közösség, amely programjai, szolgáltatásai és partnerkapcsolatai keretében a hozzá forduló emberek sajátos élethelyzeteire, problémáira keres hiteles megoldásokat.

Céljaink:

 • Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése.
 • A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.
 • A családok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése.
 • Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek.
 • Rendezvények,kirándulások szervezése (kulturális tevékenység).
 • Ifjúsági hálózat kiépítése.
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Szociális tevékenység, családsegítés
 • Család, gyermek, és ifjúságvédelem
 • A szolgáltatásaink és rendezvényeink többsége minden érdeklődő számára nyitott.

   

  vissza